Protivpožarnost

Firma “BANAT MONTAŽA” poseduje sertifikate i dozvole za izradu protivpožarnih zidova i plafona na 60min, 90min i 120min. Pružamo uslugu ugradnje protivpožarnih vrata, prozora, membrana i premaza…

Protivpožarnost u građevini

Zaštita od požara u zgradama je važan aspekt bezbednosti zgrada, jer se vatra može brzo proširiti i izazvati veliku štetu na imovini, povrede ili čak gubitak ljudskih života. Zbog toga je pri građenju i projektovanju objekata neophodno primeniti odgovarajuće mere zaštite od požara.

Mere zaštite od požara u zgradama uključuju:

Izbor materijala: Građevinski materijali treba da budu otporni na vatru kako bi se sprečilo širenje vatre. Na primer, čelični nosači su otporni na vatru i mogu se koristiti umesto drvenih nosača.

Instaliranje sistema za gašenje požara: Instaliranje sistema za gašenje požara, kao što su automatske prskalice, može pomoći u brzom i efikasnom gašenju požara.

Postavljanje protivpožarnih zidova: Protivpožarni zidovi su zidovi koji se postavljaju u zgradi da bi sprečili širenje požara. Obično se grade od materijala koji su otporni na vatru, kao što su gipsane ploče.

 

Instaliranje sistema za ventilaciju i klimatizaciju: Sistemi za ventilaciju i klimatizaciju mogu pomoći u sprečavanju širenja dima i vatre po celoj zgradi.

Planovi evakuacije: Planovi evakuacije su ključni za bezbednost ljudi u slučaju požara. Oni treba da sadrže jasne smernice za evakuaciju i planove za hitne slučajeve.

Obuka i svest: Osoblje koje radi u objektu treba da bude obučeno za rukovanje u slučaju požara, a svi korisnici objekta treba da budu svesni važnosti poštovanja mera bezbednosti i prevencije požara.

Mere zaštite od požara u zgradama su važne kako bi se smanjio rizik od izbijanja požara i obezbedila bezbednost ljudi i imovine u objektu.

Protivpožarnost

Pored gipsanih i molerskih radova Banat montaža se bavi još:
1. Izradom PP sistema u suvoj gradnji proizvođača Siniat.

U ovu vrstu radova spadaju:
PP spušteni plafoni
PP pregradni zidovi
PP oblaganje zidova
2. Zatvaranjem PP otvora instalacijskih prodora i dilatacionih spojnica Hilti proizvođača
3. Aplikacija sistema Pitura PP premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija
4. Aplikacija sistema Vatra PP premaza za zaštitu drveta
Za sve navedene sisteme posedujemo odgovarajuće sertifikate za izvođenje radova i ateste na materijale

Kontakt telefon:

(+381)  69 23 22 992

Fax:

(+381)  23 510 972

Vrste radova

Molerski radovi

Nudimo usluge u koje spadaju skidanje stare boje i tapeta, gletovanje i krečenje. Dekoracija zidova različitim tehnikama, lepljenje tapeta…

Gipsarski radovi

Vršimo gipsarske usluge u koje spadaju: Spušteni plafoni, pregradni zidovi, termička i zvučna izolacija, obrada špaletni, izrada kaskada i polica, adaptacija potkrovlja…

Kontaktirajte nas

Banat Montaža je linkom povezana sa sajtom “Lumo Rasveta”
Pogledajte veliki izbor rasvete u on line prodavnici klikom ovde

Studenička 42, 23000 Zrenjanin

Tel: +381 69 23-22-992; Fax: +381 23 510 972

nenadnadrljanski@yahoo.com

banatmontaza.zr@gmail.com

Translate »
Pozovite nas